Försäkringen Bohag 2010

Försäkringen Bohag 2010

Allmänna bestämmelser för bohagsflyttning för konsument
Fastställda efter överenskommelse mellan Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) å ena sidan samt Konsumentverket å andra sidan.

Vi är även fullförsäkrade genom Dalarnas Försäkringsbolag – Länsförsäkringar.