Försäkringen Kontor 2003

Försäkringen Kontor 2003

Allmänna bestämmelser för flyttning av kontorsinventarier fastställda av Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF)

Vi är även fullförsäkrade genom Dalarnas Försäkringsbolag – Länsförsäkringar.