Miljöpolicy

Vår ambition är att utveckla vår miljökompetens och främja en hållbar utveckling.

Företaget ska ha ett ansvar för miljön och följa uppsatta rutiner och instruktioner enligt vår miljöpolicy.

Vi ska ge relevant miljöutbildning till anställda och informera projektanställda så de motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, samt att uppnå uppsatta mål.

Vårt mål är att uppnå kundens krav i miljöfrågor och påverka leverantörer och entreprenörer för att minska miljöpåverkan.

Vid upphandlingar och inköp skall hänsyn tas till kretsloppsteorin.